Hjemmehørende / vilde arter

Hjemmehørende arter kan være et vidt begreb. Nogle arter er oprindelige i Danmark, andre er indført gennem tiden som lægeurter og haveplanter, og siden forvildet til den danske natur. Rigtig mange af vore stauder i haven er forædlinger af oprindelige og hjemmehørende arter fra den danske natur.

preload spinner